close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 września 2018

  Ambasada RP w Nairobi uprzejmie informuje, że najbliższy dyżur konsularny odbędzie się 28 września 2018 (piątek) w godzinach 10:00-12:00 w siedzibie Axis Fiduciary, The Axis, Bank Street, Cybercity, Ebène.

  Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się wyłącznie drogą mailową na adres: nairobi.amb.wk@msz.gov.pl

  Podczas dyżuru będą przyjmowane wnioski o wydanie paszportu, sprawy z zakresu stanu cywilnego, obywatelskie oraz notarialne (poświadczenie własnoręczności podpisu, poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem)

  Wydanie dokumentu paszportowego:

  Każda z osób ubiegających się o wydanie paszportu musi stawić się osobiście i złożyć jeden poprawnie wypełniony wniosek o wydanie paszportu lub dwa wnioski, w przypadku ubiegania się dodatkowo o paszport tymczasowy. Wnioski będą dostępne na miejscu. Prosimy o przygotowanie oryginałów dokumentów oraz ich kserokopii (brak możliwości wykonania kopii na miejscu).

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  posiadany polski paszport lub dowód osobisty i jego kserokopię;

  w przypadku braku paszportu - oświadczenie o okolicznościach jego utraty;

  polski akt małżeństwa (dotyczy obywatelek polskich, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego),

  jedną aktualną fotografię (wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy) na białym tle, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, pokazującą wyraźnie oczy i twarz z obu stron (dwie fotografie w przypadku ubiegania się o paszport 10-letni oraz tymczasowy),

  dokument uprawniający do opłaty ulgowej (legitymacja szkolna, studencka, emeryta).

   

  W przypadku ubiegania się przez rodziców o paszport dla dziecka, konieczna jest obecność dziecka (powyżej 5 roku życia) oraz obojga rodziców (z ważnymi dokumentami tożsamości), w celu złożenia przez nich podpisów na wniosku o wydanie dziecku paszportu. W razie nieobecności jednego z rodziców, należy przedstawić jego pisemną zgodę na wydanie paszportu dziecku, poświadczoną przez polskiego konsula, polskiego notariusza lub notariusza zagranicznego (zalegalizowaną w miejscowym MSZ lub opatrzoną klauzulą apostille).

   

   W przypadku ubiegania się o tymczasowy paszport dla dziecka (które nie posiada polskiego aktu urodzenia, ani numeru PESEL), konieczne jest przedstawienie oryginału zagranicznego aktu urodzenia dziecka (zalegalizowanego przez MSZ państwa urodzenia dziecka lub opatrzonego klauzulą apostille) oraz dołączenie kopii aktu do wniosku paszportowego.    

   

  Opłaty konsularne:

  PASZPORTY:

  Paszport biometryczny 10-letni: 110,00 EUR

  Paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie paszportu biometrycznego: 15,00 EUR

  Paszport biometryczny 5-letni dla małoletniego w wieku 0 do 13 lat: 35,00 EUR

  Paszport biometryczny 10-letni dla dziecka powyżej 13 lat, młodzieży uczącej się lub studiującej do 25 lat (pod warunkiem przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki): 55,00 EUR

  Paszport tymczasowy dla małoletniego bez numeru PESEL: 30,00 EUR

  Paszport dla emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych (pod warunkiem przedstawienia dokumentu uprawniającego do zniżki): 55,00 EUR

  Paszport dla osób powyżej 70 lat: bezpłatnie

   

  SPRAWY STANU CYWILNEGO, NOTARIALNE I OBYWATELSKIE:

  Umiejscowienie w polskim rejestrze stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia lub małżeństwa: 50,00 EUR

  Tłumaczenie aktu stanu cywilnego: 30,00 EUR

  Poświadczenie własnoręczności podpisu: 30,00 EUR

  Poświadczenie kserokopii za zgodność z oryginałem: 30,00 EUR

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego: 360,00 EUR

  Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego: 360,00 EUR

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenia polskiego obywatelstwa: 80,00 EUR

  Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego: 40,00 EUR

   

  Tagi: Mauritius

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: